Werkwijze

We begeleiden ondernemingen bij het financieren van hun ambities. Voorwaarde is wel dat u als onderneming een bewuste beleidskeuze voor verduurzaming maakt.

Duurzaamheid gaat verder dan alleen het klimaat. Internationaal wordt duurzaamheid afgekort tot ESG: Environment, Social en Governance. Naast gevolgen voor het klimaat heeft duurzaamheid ook sociale aspecten voor ondernemingen, in hun rol als werkgever. Denk bijvoorbeeld aan diversiteit (niet alleen in geslacht, maar ook leeftijd, afkomst) of opleidingsmogelijkheden. Tenslotte, via de governance kan een onderneming ook vormgeven aan een duurzame strategie. Voorbeelden zijn aandelenparticipaties voor medewerkers of inspraakmogelijkheden.

Voor financiers wordt duurzaamheid meer en meer een integraal onderdeel van de kredietbeoordeling. Door zowel banken als alternatieve financiers. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar de risico’s – het niet voldoen aan duurzaamheid brengt toekomstige kosten en claimrisico’s met zich mee – maar ook naar de kansen; de best-in-class ondernemingen zullen profiteren van hun concurrentievoordeel.

Op alle terreinen rondom duurzaam investeren staat Evergreen ondernemingen bij met concreet advies of doorverwijzingsmogelijkheden. Tenslotte, Evergreen structureert niet alleen de beste financiering, wij brengen ook subsidiemogelijkheden en fiscale stimuleringsregelingen in kaart.

We werken daartoe samen met alle banken, alternatieve financiers en de volgende netwerken: