Ook alternatieve financiers verlenen steun

Please follow and like us:
Visit Us
Follow Me
Tweet
Share
Whatsapp

Het Ministerie van EZK en de Europese Centrale Bank hebben daadkrachtige economische maatregelen aangekondigd om ondernemers te steunen die in financiële problemen komen door het Corona-virus. De maatregelen zijn tot nu toe vooral gericht op de bancaire sector terwijl het MKB inmiddels voor 20% non-bancair wordt gefinancierd. Voor non-bancaire financiers zijn de overheidsmaatregelen nog niet uitgewerkt maar de erkende mkb-financiers zijn inmiddels zelf aan de slag gegaan om hun klanten hulp te bieden. Kijk hier voor een overzicht van de Stichting MKB Financiering.

Corona: alle steunmaatregelen op een rij

Please follow and like us:
Visit Us
Follow Me
Tweet
Share
Whatsapp

De overheid helpt ondernemers die getroffen zijn door de coronacrisis. Er zijn regelingen van kracht waar je als ondernemer gebruik van kunt maken, op korte en langere termijn. De Kamer van Koophandel heeft alle steunmaatregelen op een rij gezet. Klik hier voor het overzicht.

Daarnaast is er een uitgebreid overzicht met vragen & antwoorden te vinden op de site van ONL.

Gevolgen Corona: hoe maak ik cash vrij

Please follow and like us:
Visit Us
Follow Me
Tweet
Share
Whatsapp

In deze zeer onzekere tijd is je eerste prioriteit als ondernemer om voldoende cash tot je beschikking te hebben. Je hebt daarvoor een aantal mogelijkheden: uitstaande vorderingen versneld innen, met crediteuren afspraken maken over langere betalingstermijnen en je bankkrediet maximaal benutten. Zeker nu ECB en onze overheid extra steun aan de banken geeft, moet je met je huisbank in gesprek. Evergreen Finance staat klaar om je hiermee te helpen. Zie ook onze white paper.

Hoe beperkt u de schade van het corona-virus voor uw onderneming?

Please follow and like us:
Visit Us
Follow Me
Tweet
Share
Whatsapp

UPDATE 18 maart: De regeling werktijdverkorting is gestopt. Daarvoor in de plaats komt het Noodfonds overbrugging werkgelegenheid (NOW), welke met terugwerkende kracht per 1 maart 2020 in zal gaan.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/vraag-en-antwoord/aanvragen-werktijdverkorting-en-ww-uitkering-personeel

De details zullen in de komende dagen duidelijk worden. Wij zullen de richtlijnen dan zsm op onze site delen.

Werktijdverkorting: op 12 maart maakte het kabinet in een Kamerbrief bekend dat de overheid meerdere maatregelen neemt om het MKB te ondersteunen.

Evergreen Finance wil graag ondernemers in deze lastige periode helpen door handvaten aan te reiken hoe gebruik te maken van de verschillende regelingen.

Duurzaamheid: het perspectief van de financier

Please follow and like us:
Visit Us
Follow Me
Tweet
Share
Whatsapp

Duurzaamheid wordt meer en meer een integraal onderdeel van de kredietbeoordeling. Door zowel banken als alternatieve financiers. Daarbij wordt gekeken naar zowel de risico’s – het niet voldoen aan duurzaamheid brengt toekomstige kosten en claimrisico’s met zich mee – als naar de kansen – de best in class ondernemingen zullen profiteren van hun concurrentievoordeel.

De Verenigde Naties hebben de Principles for Responsible Investments geformuleerd, de PRI. Het centrale concept van responsible investments, verantwoord investeren, behelst het in ogenschouw nemen van ESG factoren in investeringsbeslissingen en investerings stewardship – in goed Nederlands: rentmeesterschap – naast een commitment naar transparantie van zowel bedrijven als investeerders.

bron: PRI

De Financieringsmonitor

Please follow and like us:
Visit Us
Follow Me
Tweet
Share
Whatsapp

De Financieringsmonitor die deze week door het CBS gepubliceerd is, bevatte volgens Stichting MKB Financiering weer interessante cijfers en opvallende trends. Het aantal bedrijven dat behoefte had aan financiering is gedaald van 24% in 2018 naar 20% in 2019. Een niet zo’n fraaie trend want als het MKB minder behoefte aan leningen heeft dan wordt er ook minder geïnvesteerd en komt de economische groei onder druk(…)