Duurzaamheid

De huidige lineair vorm gegeven economische setting is op lange termijn niet houdbaar. De overstap naar een volledig circulaire economie zal echter niet gemakkelijk zijn. Er zullen meerdere tussenstappen nodig zijn en veel wegen zijn nu nog onbekend. Maar een logische route – van lineair via recycling naar circulair – bestaat:

  • energiebesparing: de eerste stap is het reduceren van het energieverbruik van de organisatie
  • footprint verkleining: de tweede stap is vermindering van de uitstoot van CO2
  • CO2 compensatie: zo lang er nog CO2 uitstoot is, kan deze op vele manieren worden gecompenseerd
  • beperking en hergebruik van afval: de afvalstromen worden allereerst zoveel mogelijk beperkt en wat vervolgens resteert wordt hergebruikt

Deze logische route van lineair – recycling – circulair gaat niet vanzelf. Naast de praktische issues dient er voor de onderneming een business case te zijn; hierin kunnen overigens naast de financiĆ«le ook de maatschappelijke gevolgen in worden meegenomen. Als tenslotte de business case rond is, komt de financiering aan de orde.