Duurzaamheid: het perspectief van de financier

Please follow and like us:
Visit Us
Follow Me
Tweet
Share
Whatsapp

Duurzaamheid wordt meer en meer een integraal onderdeel van de kredietbeoordeling. Door zowel banken als alternatieve financiers. Daarbij wordt gekeken naar zowel de risico’s – het niet voldoen aan duurzaamheid brengt toekomstige kosten en claimrisico’s met zich mee – als naar de kansen – de best in class ondernemingen zullen profiteren van hun concurrentievoordeel.

De Verenigde Naties hebben de Principles for Responsible Investments geformuleerd, de PRI. Het centrale concept van responsible investments, verantwoord investeren, behelst het in ogenschouw nemen van ESG factoren in investeringsbeslissingen en investerings stewardship – in goed Nederlands: rentmeesterschap – naast een commitment naar transparantie van zowel bedrijven als investeerders.

bron: PRI