Disclaimer

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen
geen rechten aan deze informatie worden ontleend. Evergreen Finance is niet
aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete
informatie op deze website.
Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze website zijn exclusief
eigendom van Evergreen Finance. Behoudens de opgenomen uitzonderingen of
uitzonderingen in de Auteurswet 1912, kan niets van deze website gekopieerd worden of
publiek gemaakt worden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Evergreen
Finance.
Informatie verzonden aan Evergreen Finance via de e-mail of de website van Evergreen
Finance is niet beveiligd en wordt als niet-vertrouwelijk beschouwd.