Ook alternatieve financiers verlenen steun

Het Ministerie van EZK en de Europese Centrale Bank hebben daadkrachtige economische maatregelen aangekondigd om ondernemers te steunen die in financiële problemen komen door het Corona-virus. De maatregelen zijn tot nu toe vooral gericht op de bancaire sector terwijl het MKB inmiddels voor 20% non-bancair wordt gefinancierd. Voor non-bancaire financiers zijn de overheidsmaatregelen nog niet uitgewerkt maar de erkende mkb-financiers zijn inmiddels zelf aan de slag gegaan om hun klanten hulp te bieden. Kijk hier voor een overzicht van de Stichting MKB Financiering.

Gevolgen Corona: hoe maak ik cash vrij

In deze zeer onzekere tijd is je eerste prioriteit als ondernemer om voldoende cash tot je beschikking te hebben. Je hebt daarvoor een aantal mogelijkheden: uitstaande vorderingen versneld innen, met crediteuren afspraken maken over langere betalingstermijnen en je bankkrediet maximaal benutten. Zeker nu ECB en onze overheid extra steun aan de banken geeft, moet je met je huisbank in gesprek. Evergreen Finance staat klaar om je hiermee te helpen. Zie ook onze white paper.

Hoe beperkt u de schade van het corona-virus voor uw onderneming?

UPDATE 18 maart: De regeling werktijdverkorting is gestopt. Daarvoor in de plaats komt het Noodfonds overbrugging werkgelegenheid (NOW), welke met terugwerkende kracht per 1 maart 2020 in zal gaan.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/vraag-en-antwoord/aanvragen-werktijdverkorting-en-ww-uitkering-personeel

De details zullen in de komende dagen duidelijk worden. Wij zullen de richtlijnen dan zsm op onze site delen.

Werktijdverkorting: op 12 maart maakte het kabinet in een Kamerbrief bekend dat de overheid meerdere maatregelen neemt om het MKB te ondersteunen.

Evergreen Finance wil graag ondernemers in deze lastige periode helpen door handvaten aan te reiken hoe gebruik te maken van de verschillende regelingen.