Evergreen Finance

debt advisors

Evergreen Finance is een vernieuwende, onafhankelijke debt advisory boutique. We zijn geen doorsnee adviseur – ons vertrekpunt is een duurzame maatschappij. We gaan daarin nadrukkelijk verder dan de gewone financieringsadviseur: wij zetten in op duurzaamheid als business case. Wij richten ons op ondernemingen in het midden- en grootbedrijf, die reeds duurzaam zijn of een stap richting duurzaamheid willen zetten. Niet vrijblijvend, maar heel bewust en strategisch. Met oog voor de business case natuurlijk. Voor deze ondernemingen verzorgen wij de financiering.

Ons DNA

Duurzaam – in meerdere opzichten

Evergreen is niet alleen een verwijzing naar de natuur, als metafoor voor duurzaamheid. De evergreen is ook een financieringsinstrument dat volledig op maat is gesneden van de financieringsbehoefte van een onderneming. Zo zien wij ook onze advisering: maatwerk op basis van de behoefte van onze klanten, waarbij we niet gaan voor het snelle resultaat. Ook de financieringsstructuur zal duurzaam moeten zijn.

Zakelijk

Duurzaamheid is allang niet meer het domein van wereldverbeteraars of dagdromers. Inmiddels is het overgrote deel van onze samenleving ervan overtuigd dat duurzaam handelen geen keuze meer is, maar noodzaak. De beweging van een lineaire naar een circulaire economie zal dus gemaakt moeten worden. Die transitie moet echter wel verantwoord plaatsvinden. In financieringstermen: er zal een deugdelijke business case moeten zijn.

Deskundig en onafhankelijk

Wij zijn gepokt en gemazeld in het bankwezen en kunnen bogen op meer dan 40 jaar gezamenlijke ervaring. Bovendien kennen we alle financiers, niet alleen de banken, maar ook de groeiende groep alternatieve aanbieders. We weten wat deze financiers kunnen én waar ze minder goed voor geëquipeerd zijn. Welke voorwaarden ze stellen en welke tarieven ze hanteren. Maar we zijn wel onafhankelijk; zodat we elke onderneming kunnen adviseren wat het beste in hun specifieke situatie is.

Team

Na succesvolle carrières in corporate en investment banking in Nederland en Duitsland, zijn wij – Nynke Haardt en Jan Dekker – in 2019 als onafhankelijke adviseur gestart. Ons uiteindelijke doel reikt nog iets verder: wij hebben de ambitie om een nieuw debt fonds te starten, puur gericht op de verduurzaming van het midden- en grootbedrijf. Zodat we niet alleen ondernemers met duurzame plannen kunnen adviseren, maar uiteindelijk ook kunnen financieren.

Lees meer over Nynke Haardt-Bloys van Treslong 

Lees meer over Jan Dekker